DE CAMPAGNE VAN DE ONTBREKENDE 50 MILJOEN: HET BESTRIJDEN VAN DE VROUWELIJKE VOLKERENMOORD IN INDIA

VERZOEK

In 3 generaties, zijn ongeveer 50 miljoen vrouwen systematisch vernietigd van de bevolking van India, alleen  omdat zij vrouwelijk waren.  Dit is één van de ergste volkerenmoorden in de menselijke geschiedenis die bovendien wordt verzwegen en nog altijd voortduurt. De term ‘vermist’ is eigenlijk een eufemisme, voor het eerst in 1986 gebruikt door Nobel prijswinnaar Dr. Amartya Sen, toen hij India de eerste waarschuwing gaf. Hij had berekend dat 37 miljoen vrouwen in India „misten“. Sindsdien is het proces van het elimineren van vrouwen van India doorgegaan.

De methoden voor het elimineren van vrouwen in India zijn er velen.  Zij omvatten vrouwelijke foeticide, kindermoord, verhongering van meisjes, bruidsschat verwante moorden, „eer“ moord, en moedermortaliteit door herhaalde en gedwongen abortussen om meisjes te verwijderen.

De vrouwelijke kindermoord heeft lange, historische wortels in India. In arme plattelandsgemeenschappen gebruikt met vaak gevaarlijke middelen, die goedkoop zijn. Dit in tegenstelling tot de rijkere en opgeleide klassen, die de duurdere geslacht-geselecteerde abortussen van klinieken gebruiken. Een vroedvrouw wordt slechts Rs 100/(de V.S. $2.50) betaald om een pasgeboren meisje te doden. De babys worden gewurgd, levend begraven, verdronken in emmers van melk, of met gif gevoedt. In sommige delen van India is dit de taak van de vader of grootmoeder van de mannelijke kant.

De weloverwogen verhongering en verwaarlozing Vele meisjes die de geboorte overleven, overleven niet als gevolg van verhongering en verwaarlozing. Meisjes onder 5 jaar oud hebben een 40% hoger sterftecijfer dan jongens van dezelfde leeftijd, omdat hun ouders geen geld aan hun voedsel of geneesmiddelen willen besteden.  Een meisje is niet de moeite waard, het is beter om haar te laten sterven.

Vrouwelijke foeticide is nu een ongebreideld fenomeen in India, in het bijzonder in midden en hogere milieus.  Alhoewel het bij wet verboden is dat artsen het geslacht van het foetus tijdens een ‘ultrasound’ bepalen, worden jaarlijks nog altijd meer dan een miljoen vrouwelijke foetussen selectief geaborteerd in India. Als dit zo doorgaat zal dit over een paar jaar een alarmerende 2-5 miljoen/jaar zijn.

De moedersterfte Het onderworpen zijn aan veelvoudige zwangerschappen en herhaalde abortussen om potentiële dochters weg te laten halen, soms in de onveilige omstandigheden, is een andere reden waarom India ook het hoogste moedersterftecijfer in de wereld heeft. Om de 5 minuten, sterft 1 zwangere vrouw.

De Bruidsschatmoorden Ook toenemend  zijn de bruidsschat gerelateerde moorden van jonge gehuwde vrouwen, omdat hun ouders niet kunnen voldoen aan de  bruidsschateisen van de schoonouders.  Bekend als `bruidsschat moorden’ zijn deze moorden zijn over het algemeen een gemeenschappelijke daad van de echtgenoot, zijn ouders, en soms zijn broers. Het slachtoffer wordt overgoten met kerosine, in brand gestoken en vervolgens wordt er gedaan alsof het een ‘keuken ongeluk’ was. Of de jonge bruiden worden gedwongen om slaappillen te verbruiken, of opgehangen  terwijl de schijn van zelfdoding wordt gewekt. Vele jonge vrouwen worden zo gemarteld, dat zij in pure nood zelfmoord plegen.  Men heeft geschat dat minstens 25000 vrouwen per jaar op deze wijze worden vermoord. De duizenden vrouwen die niet sterven, gaan veelal verbrand en verminkt door het leven.

Deze volkerenmoord komt over alle lagens van de Indiase maatschappij voor, onder ongeletterden en hoog opgeleiden, onder de armen, de middenklassen en rijken.  In India is er geen verband tussen vrouwelijke genocide en onderwijs, economie, cultuur en godsdienst. Het is geen resultaat van armoede of onwetendheid, maar van uitgebreide en agressieve wetteloosheid, een gevolg van de apathie van het rechtssyteem en de slechte ordehandhaving van het land.

HET VERZOEK

___________________________________________________________________________________
AAN: De overheid van India, OHCHR, het UNICEF, UNIFEM, UNFPA, CEDAW, de EU en G8.

Wij de ondergetekenden, veroordelen sterk de praktijken die hebben geleid tot de verwijdering van miljoenen meisjes en vrouwen van de bevolking van India, en houden de regering van India verantwoordelijk voor het er niet in slagen om het leven van haar vrouwelijke burgers te beschermen.

Wij eisen, op basis van de rechten van de mens, directe en efficiënte actie door de overheid om deze volkerenmoord te stoppen. Wij dringen er ook op aan dat de overheid de praktijken van vrouwelijke foeticide, vrouwelijke kindermoord en bruidsschatmoorden effectief zal bestrijden door een strenge handhaving van bestaande wetten en een stringente verantwoordingsplicht van de ziekenhuizen van India, overheidsbureaus, en die instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wet.

Wij sporen verder internationale mensenrechtenorganisaties en andere overheden aan om de regering van India te overtuigen van deze urgentie, en de noodzaak van deze petitie te onderschrijven

We verzoeken u op onderstaande foto te klikken om de petitie te ondertekenen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.